kesorn thai masszázs

Adatvédelem

 Adatkezelési, Adatvédelmi Szabályzat

 

 

Az adatkezelési és adatvédelmi szabályzat a [www.kesornthaimassage.hu] weboldalra vonatkozik, melynek szolgáltatója a Penpak 99 Kft. 2038 Sóskút Pincesor 18. és meghatározza bármely olyan személy adatának kezelését, aki az adott weboldalt használja. Ez a szabályzat azért jött létre, hogy az olvasónak elmagyarázza annak a folyamatát, hogyan kezeljük és védjük meg személyes adatait miközben és miután a weboldalunkat használja/használta, valamint elmagyarázza az jogait a jelenlegi jogszabálynak és szabályozásnak megfelelően. Hogyha nem egyezik bele az adatkezelési szabályzatba, bármikor befejezheti az oldal böngészését.

Adatkezelési és adatvédelmi Kulcs fogalmak:

 • „én”, „mi” az üzletre vagy vállalkozásra utal;
 • „ön”, „te” a személyre utal, aki a weboldal szolgáltatásait igénybe veszi;
 • GDPR az Általános Adatvédelmi Törvény angol névszavának a rövidítése;
 • NAIH a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság rövidítése;
 • A sütik a felhasználó számítógépén vagy eszközén tárolt kis fájlokat jelentik;
 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 • különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.
 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez; tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

 Adatvédelmi Második rész:

 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely mûvelet vagy a mûveletek összessége, így különösen gyûjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzõk (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történõ hozzáférhetõvé tétele;
 • nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

A. Bemutatkozás

Weboldalunk látogatóinak magánélete és személyiségi jogai nagyon fontosak számunkra. Elkötelezettek vagyunk annak megőrzésével kapcsolatban. Ez a szabályzat megmagyarázza, hogy mit teszünk személyes adataival. Weboldalunkon történő adatvédelmi szabályzat és sütijeink elfogadása megengedi nekünk, hogy sütiket használjunk minden alkalommal, amikor ellátogat az oldalunkra.

 

C. Személyes adatok gyűjtése

Az alábbi típusú személyes adatai kerülhetnek begyűjtésre, tárolásra és felhasználásra:

 • információk a számítógépéről, beleértve az IP címét, tartózkodási helyét, böngészője típusát és operációs rendszerét;
 • információk a weboldalunkon történő látogatásairól, mint például referenciaforrás, a látogatások hossza, oldalmegjelenítések száma és weboldal navigáció útvonala;
 • bármely egyéb információ, melyet ön a weboldalunk kapcsolatfelvételi űrlapján vagy online időpontfoglaló felületén megad, például név, telefonszám, email cím;
 • információk, melyek az oldallátogatása hatására jönnek létre, például milyen gyakran, milyen körülmények között használja az oldalunkat;
 • információk, melyeket ön a weboldalunkon vagy más weboldalunkhoz kapcsolódó felületen tesz közzé az interneten történő publikációs szándékkal, például profilkép, név és a poszt tartalma;
 • bármely olyan információ, melyet kommunikáció formájában juttat el hozzánk emailben vagy weboldalunkon keresztül, beleértve a kommunikatív tartalmát, illetve a vele együtt járó metaadatokat;
 • Bármely egyéb személyes információ, melyet eljuttat a számunkra.
 • Mielőtt a tudomásunkra hozná bármely egyéb személy személyes adatait a számunkra, előtt feltétlen ki kell kérnie az adott személy beleegyezését a megosztáshoz, valamint a személyes adatok ezen tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez.

D. Személyes adatainak felhasználása

A weboldalunkon keresztül megadott személyes adatai jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint kerülnek felhasználásra vagy pedig ettől eltérően az adott weboldalon foglaltak szerint.

Az alábbi célokra használhatjuk fel személyes adatait:

 • Minőségi egészségügyi ellátás céljából
 • Magánbiztosításosítási okokból
 • Weboldalunk adminisztrálása céljából
 • Weboldalunk személyre szabása okán;
 • Azért, hogy emlékeztető üzenetet küldjünk a számára, hogyha kezelési időpontja közeleg;
 • Nem-marketing célú kereskedelmi kommunikációs okokból;
 • Email hírlevél küldése céljából, amennyiben kérte (bármikor kérheti, hogy ne küldjünk több hírlevelet);
 • Marketing kommunikációs üzenetek küldése céljából, mely az üzleti tevékenységünkhöz kapcsolódik vagy körültekintően megválasztott harmadik félhez, amelyről úgy gondoljuk, hogy az ön javát szolgálja és érdekelheti (szintén bármikor kérheti, hogy ne kapjon több marketing kommunikációs anyagot);
 • Harmadik feleknek nyújtott statisztikai információk céljából, melyet a felhasználóinkról nyújtunk anonim módon. A harmadik fél ezen esetekben nem lesz képes azonosítani önt semmilyen formában;
 • Érdeklődését képező információk és panaszainak kezelése céljából, mely a weboldalunkhoz kapcsolódhat;
 • Honlapunk biztonságának megőrzése céljából és azért, hogy megelőzzük a csalást;
 • Weboldalunk használatához szükséges feltételek ellenőrzése céljából (beleértve a privát üzenetek megfigyelését a weboldalunkon keresztül küldött privát üzenetküldő szolgáltatáson keresztül);
 • Egyéb célokból;

Amennyiben weboldalunkon közzé tesz személyes adatokat olyan módon publikáljuk vagy használjuk fel, melyre ön feljogosít minket vagy engedélyt ad. Az Ön adatvédelmi beállításaival korlátozhatja információinak weboldalunkon történő publikációját és további beállítások eszközölhetők a az adatvédelmi beállításoknak megfelelően.

Az Ön kifejezett beleegyezése nélkül nem fogjuk átadni személyes adatait harmadik félnek a direkt marketing céljára.

 

E. Személyes adatok közzététele

Bármely munkatársunk számára kiadhatjuk az Ön személyes adatait az ebben a szabályzatban meghatározott célokra.

Kiadhatjuk személyes információit:

 • Olyan mértékig, melyet a jog megkövetel tőlünk
 • Abból a célból, hogy megalapozzuk, kivitelezzük vagy megvédjük jogainkat (beleértve másoknak történő információnyújtást, hogy megelőzzük a csalást vagy hitel kockázatot
 • Minden olyan személy számára, akiről megalapozottan hisszük, hogy a személyes adatok nyilvánosságra hozatalához bírósághoz fordulhat és véleményünk szerint jó esély van rá, hogy a bíróság vagy hatóság elrendelheti a személyes adatok közzétételét.
 • Fogászati lenyomatokkal és fogpótlásokkal kapcsolatosan
 • Az adatkezelési nyilatkozatban foglaltakon kívül harmadik félnek nem adjuk ki az ön adatait.

F. Nemzetközi adattovábbítás

Az általunk gyűjtött információk tárolhatók, feldolgozhatók és továbbíthatók bármely olyan ország között, ahol működünk annak érdekében, hogy lehetővé tegyék számunkra az információk felhasználását ezen irányelvek szerint.

Az általunk feldolgozott személyes adatokat semmilyen célból vagy célra nem lehet hosszabb ideig megőrizni, mint ami erre a célra vagy célok eléréséhez feltétlenül szükséges.

Az E, F, paragrafusokban említettek alól adatmegőrzéssel kapcsolatban kivételt képez:

 • Hogyha a törvény kötelez rá minket.
 • Ha úgy gondoljuk, hogy a dokumentumok relevánsak lehetnek a folyamatban lévő vagy jövőbeni jogi eljárások szempontjából.
 • Jogaink megalapozásához, gyakorlásához vagy védelméhez (beleértve a csalás megelőzése és a hitelkockázat csökkentése céljából mások tájékoztatását).
 • A Paylike adatkezelőként jár el a fizetési eszköz adataival kapcsolatban. A feldolgozásról további információt az adatvédelmi irányelveikben talál.

G. Személyes adatainak biztonsága:

 • Megfelelő technikai és szervezeti óvintézkedéseket teszünk, hogy megakadályozzuk személyes adatai elvesztését, vagy személyes adataival történő visszaélést.
 • Minden személyes információt, melyet a rendelkezésünkre bocsájt védett (jelszóval- és tűzfallal védett) szervereinken tároljuk. Az információkat automatikusan töröljük két év után vagy rögtön azután, hogy ön arra megkér minket kivéve, ha az adatok tárolására törvény kötelez.
 • Ön tudomásul veszi, hogy az interneten keresztül történő információ továbbítása természeténél fogva bizonytalan, és ebből folyóan nem garantálhatjuk az interneten küldött adatok biztonságát.
 • A G fejezetben részletezettek alól egyedüli kivételt képeznek az orvosi kartonok, melyeket az orvosi jog kimond, hogy kötelesek vagyunk tárolni 30 évig.

I. Módosítások

Ezt az irányelvet időről időre frissíthetjük, ha újítunk a weboldalunkon. Ebből kifolyólag ezt az oldalt alkalmanként ellenőriznie kell annak érdekében, hogy megértse a házirend minden módosítását. Értesítjük önt ezen irányelv megváltoztatásáról e-mailben vagy emailben.

 

J. Az ön jogai

A GDPR szerint jogai a következők:

 • a tájékoztatáshoz való jog;
 • a hozzáférési jog;
 • a helyesbítéshez való jog;
 • törlési jog;
 • a feldolgozás korlátozásának joga;
 • az adatátviteli jog;
 • a kifogás joga;
 • és a jog arra, hogy ne kerüljenek automatizált döntéshozatalba, beleértve a profilalkotást is.
 • A hozzáférési kérelmeket a GDPR szerint kezeljük.

L. Az adatok frissítése

Kérjük, hogy hozza tudomásunkra, ha a személyes adata, melyet őrzünk javításra vagy megváltoztatásra szorul.

 

M. Sütik

Webhelyünk sütiket használ. A süti egy olyan fájl, amely egy webszerver által küldött és a böngésző által tárolt azonosítót (betűk és számok sorát) tartalmaz. Az azonosítót ezután minden alkalommal elküldik a kiszolgálónak, amikor a böngésző egy oldalt kér a kiszolgálótól. A sütik lehetnek „tartós” sütik vagy „munkamenet” sütik: a tartós sütiket egy webböngésző tárolja, és érvényben marad a megadott lejárati dátumig, hacsak a felhasználó a lejárat előtt nem törli. A munkamenet-süti viszont leáll a felhasználói munkamenet végén, amikor a böngésző bezárásra kerül. A sütik általában nem tartalmaznak olyan információt, amely személyesen azonosítja a felhasználót, de az ön által tárolt személyes adatok kapcsolódhatnak a sütikben tárolt és kapott adatokhoz. A weboldalunkon mind a munkameneteket, mind a tartós sütiket használjuk.

A weboldalunkon használt sütik nevei és az általuk használt célok az alábbiak:

 • Weboldalunkon a Google Analytics-et,
 • Google Ads-t,
 • Google Tagmanager-t,

használunk, hogy felismerjük számítógépét, amikor weboldalunkon látogatást tesz / nyomon kövessük a felhasználókat, ahogy oldalunkon navigálnak / javítsuk a webhelyünk használhatóságát / elemezzük weboldalunk használatát / kezeljük a webhelyünket / megakadályozzuk a csalásokat és javítsuk a a weboldal biztonságát / személyre szabjuk a weboldalt minden egyes felhasználó számára / célzott hirdetés számára, amelyekre különös érdeklődést mutathatnak az adott felhasználók;

 

A legtöbb böngésző lehetővé teszi, hogy megtagadja a sütik elfogadását – például:

 • Az Internet Explorerben az „Eszközök”, „Internetes beállítások”, „Adatvédelem”, majd „Haladó” lehetőségre kattintva letilthatja a cookie-kat a cookie-kezelés felülírási beállításait használva.
 • Firefoxban az összes cookie-t letilthatja a legördülő menüből az „Eszközök”, „Opciók”, „Adatvédelem” lehetőségre kattintva, a „Saját beállítások használata az előzményekhez” lehetőség kiválasztásával, és törölheti a „Cookie-k elfogadása webhelyről” lehetőséget; és
 • Chrome-ban letilthatja az összes cookie-t a „Testreszabás és ellenőrzés” menüben, és a „Cookie-k” alatt a „Beállítások”, „Részletes beállítások megjelenítése” és „Tartalombeállítások” „Fejlécben.
 • Az összes cookie blokkolása negatív hatással lesz számos webhely használhatóságára. Ha letiltja a cookie-kat, akkor nem fogja tudni használni a weboldalunk összes funkcióját.
 • az Internet Explorerben manuálisan törölni kell a cookie fájlokat (az utasítások megtalálhatók a //support.microsoft.com/kb/278835 címen);
 • a Firefoxban törölheti a cookie-kat az „Eszközök”, „Opciók” és „Adatvédelem” lehetőségre kattintva, majd a „Saját beállítások használata az előzményekhez” lehetőségre kattintva, a „Cookie-k megjelenítése” lehetőségre kattintva, majd az „Összes cookie eltávolítása” lehetőségre kattintva; és
 • a Chrome-ban törölheti az összes cookie-t a „Testreszabás és vezérlés” menüben, és kattintson a „Beállítások”, „Speciális beállítások megjelenítése” és a „Böngészési adatok törlése” lehetőségre, majd válassza a „Cookie-k törlése és egyéb webhely- és bővítményadatok „, Mielőtt rákattintana a” Böngészési adatok törlése „gombra.
 • A sütik törlése negatív hatással lesz számos webhely használhatóságára.

N. Panaszok a weboldalon feldolgozott adatokkal kapcsolatban

Ha aggódik, hogy a személyes adatok feldolgozása miatt ezen a weboldalon, kérjük, ne habozzon ilyen aggályait jelezni a jogi közösségnek vagy, ha kapcsolatba lép velünk a következő címen: kontakt@kesornthaimassage.hu

Bármikor kapcsolatba léphet velünk:

 • Név: Zsákovits László
 • E-mail: kesornthaimassage@gmail.com
 • Telefon: +36 70 607 4476
 • Cím: 2038 Sóskút Pincesor 18.

Budapesti Bíróság, mely az adatvédelmi ügyekben eljár:

 • Név: Fővárosi Törvényszék
 • Telefon: +36-1-354-60-00
 • Cím: 1055 Budapest, Markó út 27.

Adatvédelmi ügyekkel kapcsolatban eljáró hatóság:

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Telefon: +36-1-391-14-00
 • Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Ugorj be hozzánk

Kényeztesd magad egy lazító masszázzsal